Tietosuoja

SUOMEN KOMEDIATEATTERIN (Peacockin) ASIAKASPALVELUREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista

 1. REKISTERINPITÄJÄ 

Suomen Komediateatteri

Fredrikinkatu 40 a

00100 Helsinki

Y-tunnus: 1010848-8

Jäljempänä rekisterinpitäjästä käytetään toisinaan lyhennettä ”SKT”

 

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Sirpa Kallela
sirpa.kallela@suomenkomediateatteri.fi
puh. 010 821 2705 /  040 586 2592

 

 1. REKISTERIN NIMI

Suomen Komediateatterin asiakaspalvelurekisteri

 

 1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on varannut ja/tai ostanut lippuja SKT:n tilaisuuksiin, rekisteröitynyt SKT:n sähköisten tiedonantojen tilaajaksi ja/tai osallistunut SKT:n asiakaspalvelutilanteisiin ja/tai markkinointikampanjoihin.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakaspalvelupyyntöjen käsittely, asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää SKT:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää SKT:n omassa toiminnassa pääsylippujen, sähköisten tiedonantojen, tapahtumatietojen, varaustietojen ja asiakaspostitusten lähettämiseen sekä asiakaspalvelupyyntöjen käsittelyyn esimerkiksi lippumyymälässä, asiakaspalvelu-chatissa, pikaviestinpalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse. SKT saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

SKT:llä on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja asiakaslehteen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä SKT:n asiakaspalveluun sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi tai rekisterinhoitajalle.

 

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakaspalvelurekisteri sisältää asiakaspalvelutilanteesta riippuen osan seuraavista tietotyypeistä:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Henkilön nimimerkki
 • Henkilön edustaman organisaation nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
 • Varausnumero
 • Asiakastunnus
 • Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö
 • IP-osoite
 • Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
 • Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot
 1. ASIAKASPALVELUREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
 • Rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

 1. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää SKT:n tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin käyttöoikeudet on SKT:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

 

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on SKT:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Kun tietoja siirretään Euroopan Unionin ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakaspalvelurekisterin tiedot ovat ainoastaan SKT:n käytössä, paitsi SKT:n käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Lipunmyynnin yhteydessä SKT:n ulkoinen lipunmyyntiyhteistyökumppani käyttää henkilötietoja omiin käyttötarkoituksiinsa palvelujen tarjoamisen yhteydessä siltä osin, kuin lipunmyynnin kautta saadut tiedot tallennetaan lipunmyyntiyhteistyökumppanin omaan lipunmyyntijärjestelmään ja asiakasrekisteriin, ja lipunmyyntiyhteistyökumppani käsittelee henkilötietoja omiin kaupallisiin tarkoituksiinsa. Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

 

 1. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

 

 

 1. EVÄSTEET JA SELAILUN SEURANTA

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan SKT:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

 1. SIJAINTITIEDOT

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

 

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Komediateatteri / Tietosuoja

Fredrikinkatu 40 a

00100 Helsinki

tai

sähköpostitse osoitteeseen teatteri@suomenkomediateatteri.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

 

Oikeus kieltää sähköiset tiedonannot

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä ilmoittamalla siitä sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

 

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

 

Suostumus sijaintitietojen käyttöön 

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

 

Oikeus poistaa tiedot 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

 

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri@suomenkomediateatteri.fi

 

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Rekisterin käyttöoikeudet on SKT:n organisaation sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

 

 1. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

PEACOCK – SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

 1. Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä yllämainittua sivustoa (URL https://peacock.fi). Avaamalla tämän  WWW-sivuston käyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta käyttää sivustoa.

 

 1. Sivuston käyttö ja tekijänoikeudet

peacock.fi sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat teatterille tai muille tiedontuottajille. Käyttäjä ei saa osittainkaan käyttää, muokata, kopioida, jäljentää, näyttää, esittää, myydä, lainata, siirtää, välittää edelleen tai muutoin hyödyntää mitään sivuston materiaalia ilman Suomen Komediateatterin antamaa nimenomaista kirjallista lupaa.

Sivustoja saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen, eivätkä edellä esitetyt rajoitukset koske sivujen sisältämän materiaalin osittaista tietokoneelle tallettamista tai materiaalin tulostamista yksityishenkilön omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Tekijänoikeuden loukkaus saattaa johtaa rangaistusseuraamukseen ja vahingonkorvausvastuuseen.

 

 1. Luvaton käyttö

Käyttäjä ei saa toimittaa sivuille materiaalia, joka loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia.

Käyttäjä ei saa käyttää sivujen palveluita lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin kuten:

– roskapostin, ketjukirjeiden, viestien, sähköpostimassalähetysten (spamming) lähettämisiin tai muihin vastaaviin monistamistarkoituksiin,

– käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa käyttäjän henkilöllisyydestä tai viestin alkuperästä,

– lähettää materiaalia varmistumatta siitä, että materiaali ei sisällä viruksia, tai muita näihin rinnastettavia ohjelmistoja,

– pyrkiä estämään tai vaikeuttamaan toisten käyttäjien palveluiden käyttöä,

– toimittaa sopimatonta materiaalia, joksi katsotaan sellainen kielenkäyttö, joka koetaan epäsiveelliseksi, laittomaksi, rasistiseksi jotakin ihmisryhmää kohtaan, loukkaavaksi tai uhkaavaksi.

 

 1. Sivuston oikeudet

Suomen Komediateatterilla on oikeus milloin tahansa muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä, sivuilla olevia palveluita, lakkauttaa palvelun tai estää käyttäjän pääsyn sivuille. Suomen Komediateatterilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa sivustoissa olevaa materiaalia ja poistaa, siirtää ja kommentoida sitä, jos katsoo materiaalin olevan lain tai näiden käyttöehtojen vastaista.

 

 1. Vastuunrajoitus

Käytettäessä peacock.fi sivuston palveluita, joista ei peritä maksua, SKT ei vastaa sivuston laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. SKT ei vastaa sivustolla esitettyjen tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä.

SKT ei vastaa sivuilla julkaistavien tekstien, kuvien, äänitiedostojen, animaatioiden, linkkien ja muiden sivujen sisältämien palvelujen ja toimintojen toimimisesta, niiden käyttämisestä tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjille aiheuttamista tietoturvariskeistä. SKT ei vastaa sivuston aiheuttamasta vahingosta myöskään silloin, kun vahinko kohdistuu muihin kuin teatterille kuuluviin omistus- ja tekijänoikeuksiin tai muihin kolmannen osapuolen oikeuksiin.

Sivustojen käyttäjien toimittama sisältö edustaa käyttäjien omia mielipiteitä, eikä SKT mielipiteitä, lausumia tai suosituksia.

SKT ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin SKT:n  www-sivuilla on linkkiyhteys, ja jotka ovat muiden tekemiä ja julkaisemia.

Nämä vastuunrajoitukset koskevat kaikenlaisia välillisiä ja välittömiä vahinkoja riippumatta korvausvaatimuksen perusteesta ja SKT:n omasta tuottamuksesta.

 

 1. Evästeet

Näillä sivuilla käytetään evästeitä (cookie). Niiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle nopeampi käyttö. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta.

SKT:n toimeksiannosta kolmannet osapuolet voivat näyttää käyttäjille mainoksia perustuen käyttäjien aiempiin sivustokäynteihin. Näitä uudelleenmarkkinointi-kampanjoita varten kolmannet osapuolet, kuten Google, voivat käyttää sivustolla evästeitä käyttäjien käyntien rekisteröimiseksi. Käyttäjien demografiatietoja voidaan yhdistellä mainonnan kohdennusta varten. Sivustolla olevia evästeitä voidaan käyttää myös käyntikertojen tilastolliseen analysointiin. Myös muut kolmannet osapuolet kuten Facebook.com käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten.

Googlen mainontaan liittyvien evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia voidaan hallita osoitteessa:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi

 

 1. Yhteydenotot

Tätä verkkosivua koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen teatteri@suomenkomediateatteri.fi

 

SUOMEN KOMEDIATEATTERIN SOSIAALISEN MEDIAN KILPAILUT

 1. Järjestäjä:

Suomen Komediateatteri ”SKT”

Fredrikinkatu 40 a

00100 Helsinki

(jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”SKT”).

 

 1. Osallistumiskelpoisuus

SKT:n Some-kilpailuihin saavat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Some-kilpailuihin osallistuminen ei edellytä SKT:n tuotteen tai palvelun ostamista.

Järjestäjän työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät kuitenkaan voi osallistua Some-kilpailuun.

 

 1. Some-kilpailuihin osallistuminen

Some-kilpailuihin voi osallistua https://www.facebook.com/peacockteatteri -sivustolla tai sähköisten tiedonantojen tilauksiin liittyvillä sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Henkilö voi osallistua kuhunkin Some-kilpailuun vain kerran.

Some-kilpailut eivät ole Facebookin sponsoroimia, suosittelemia eivätkä hallinnoimia.

 

 1. Osallistumisaika

Kunkin Some-kilpailun kampanja-päivityksen tai osallistumisohjeiden kohdalla on merkitty erikseen osallistumisaika. Osallistumisajan jälkeen rekisteröityjä reaktioita ei oteta huomioon kussakin Some-kilpailussa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä Some-kilpailuihin osallistumisessa.

 

 1. Palkinnot

Palkintona on vapaalippu-paketti Suomen Komediateatterin teatterin esitykseen. Sen voittaa sattumanvaraisesti osallistujien joukosta valittu henkilö tai henkilöt. Voittajien valinta suoritetaan muodostamalla Some-kilpailun osallistumisaikana osallistuneiden henkilöiden profiileista lista ja valitsemalla listalta sattumanvarainen profiili.

 1. Voittajalle ilmoittaminen ja palkinnon vastaanottaminen

SKT ottaa voittajaan yhteyttä Facebook.com:in status-päivitysten tai Facebook Messengerin -kautta. Mikäli ilmoitus voitosta ei onnistu tai postitettu palkinto palautuu Järjestäjälle virheellisten yhteystietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, tai tulee ilmi, että voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai lain vastaisesti, valitaan hänen sijalleen uusi sattumanvarainen voittaja.

Järjestäjällä on oikeus poistaa Some-kilpailusta ja arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään Some-kilpailua tulosten muuttamiseksi.

 

 1. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta Some-kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu Some-kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi.

Osallistumalla Some-kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä verkkosivullaan.

 

 1. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä yhteystietoja käytetään ainoastaan Some-kilpailun toteuttamiseen ja siitä tiedottamiseen paitsi jos kilpailu järjestetään SKT:n sähköisten tiedonantojen tilaajien kesken. Osallistumalla Some-kilpailuun osanottaja myöntää Järjestäjälle oikeuden julkaista Some-kilpailun voittajan etunimen ja sukunimen https://suomenkomediateatteri.fi sivustolla ja Järjestäjän sosiaalisen median sivuilla (https://www.facebook.com/peacockteatteri) sekä mahdollisesti myös Järjestäjän markkinointijulkaisuissa.